Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Občianske združenie VITIS

Občianske združenie VITIS je verejno-súkromným partnerstvom inštitúcií a občanov obcí Báb, Jarok, Lehota, Lužianky,  Rumanová, Veľké Zálužie, Rišňovce, Močenok, Hájske, Horná Kráľová a Trnovec nad Váhom.  Členmi OZ VITIS sú okrem zástupcov obcí aj spolky, združenia, športové kluby, poľovnícke združenia, folklórne súbory, podnikatelia a občania, ktorí bývajú alebo vyvíjajú aktivity na území obcí združenia. Kancelária združenia sídli v priestoroch Kultúrneho  domu vo Veľkom Záluží (Hlavná ul. č. 788, Veľké Zálužie).

Východiskovým dokumentom združenia je Integrovaná stratégia rozvoja Miestnej akčnej skupiny (MAS) VITIS. Nakoľko územie združenia patrí medzi vidiecke oblasti, členovia sa rozhodli rozvíjať aktivity v súlade s Programom rozvoja vidieka 2014 – 2020 a získať finančnú podporu na rozvojové projekty z európskych fondov a realizovať konkrétne projekty v prospech občanov jednotlivých obcí. Základnou víziou združenia je, aby územie MAS VITIS bolo v roku 2020 atraktívnym a konkurencieschopným územím využívajúcim predovšetkým vlastné ľudské, spoločenské a kultúrne zdroje v prospech vysokej kvality života v čistom, zdravom a kultúrnom vidieckom prostredí. Hlavným zámerom aktivít a stratégie  je zabezpečiť obyvateľom bývanie a život  s kvalitnou infraštruktúrou a komplexnými sociálnymi službami. Chceme uchovať a rozvíjať bohatú históriu a ľudové tradície regiónu a  rozvíjať vidiecky cestovný ruch v prospech tvorby nových pracovných miest pre miestnych obyvateľov, a prezentovať a propagovať jednotlivé obce združenia. Združenie v súčasnosti čaká na rozhodnutie, či naplánované aktivity budú podporené z programu rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020, kde bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok. V prípade úspechu bude možné realizovať viacero rozvojových  projektov obcí, podnikateľov ako aj tretieho sektora, ktoré budú smerovať ku skvalitneniu života občanov.

Aktivity členov však nie sú viazané len na získanie podpory z eurofondov. Každoročne sú organizované spoločné podujatia, ktoré spájajú obyvateľov a členov združenia. Je potrebné spomenúť predovšetkým prezentáciu vinárov regiónu „Šampión vín MAS VITIS“, ďalej „Turnaj futbalových nádejí“, „Prehliadku speváckych a folklórnych súborov OZ VITIS“  a „Športovú olympiádu detí materských škôl“.

OZ VITIS hľadá možnosti ako podporiť aktivity v podpore podnikateľov, vidieckom cestovnom ruchu a zachovaní kultúrneho dedičstva.  Budeme radi, ak nás budete kontaktovať s Vašimi návrhmi a zámermi na e-mailovej adrese vitis.mas@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0903 790 381.

Bližšie informácie o OZ VITIS, jeho činnosti a kontaktoch môžete nájsť na internetovej stránke združenia: www.vitis.estranky.sk.