Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Virtuálne cintoríny

Obec Báb, ktorá je prevádzkovateľom pohrebiska upozorňuje občanov, že im zo zákona č. 470/2005 o pohrebníctve vzniká povinnosť uhradiť nájomné za hrobové miesto uzavretím nájomnej zmluvy.

Žiadame občanov, ktorí nemajú uzatvorené nájomné zmluvy za hrobové miesta  svojich zosnulých aby tak urobili čo najskôr na OcÚ, alebo nás kontaktujte na mobil:0911203031, t. č. 037/6588 121, prípadne mailom: maria.hvizdova@obecbab.sk

Prenájom hrobových miest na 10 rokov:   - jednohrob           10,00 €

                                                                            - dvojhrob             20,00 €  

                                                                           - trojhrob              30,00 €

                                                                           - detský hrob          5,00 €   

                                                                          - urnové miesto     10,00 €