Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nadstavba a zateplenie objektu materskej školy

oper_program

 

Nadstavba a zateplenie objektu materskej školy v obci Báb

 

Názov projektu:                              Nadstavba a zateplenie objektu materskej školy v obci Báb

Kód projektu:                                   302021BKY7

Operačný program:                        Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:         Európsky fond regionálneho rozvoja

Prijímateľ:                                         Obec Báb

Nenávratný finančný príspevok: 286 235,00 EUR

 

Hlavný cieľ projektu:

Nadstavba a zateplenie objektu materskej školy v obci Báb v kontexte zníženia energetickej náročnosti objektu a zvýšenie kapacít materskej školy.

 

Popis projektu:

Projekt sa zameriava na rozšírenie kapacity MŠ a snahu o prispôsobenie sa aktuálnym trendom v oblasti energetickej efektívnosti. Zvýšenie kapacity MŠ sa vykoná prostredníctvom nadstavby k existujúcemu objektu. Celková úžitková plocha nadstavby je 281,4 m2, podlahová plocha objektu bude spolu 839 m2. V rámci nadstavby vznikne zázemie pre personál, 1 herňa a 1 spálňa, hygienické zázemie pre deti a skladové priestory. Nadstavba bude s existujúcimi priestormi MŠ spojená schodmi, na ktorýchbude nainštalovaný schodový výťah. Prístup do nadstavby ako aj do samotného objektu MŠ bude bezbariérový. Zabezpečí sa pomocou rampy a schodového výťahu, ktorým sa bude možné dostať na 2 nadzemné podlažie, imobilným WC ako aj bezprahovými dverami so šírkou minimálne 800 mm. Celý objekt MŠ bude zateplený.

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

 

Odkazy na webové sídla:

Webové sídlo Riadiaceho orgánu:  www.mirri.gov.sk

Webové sídlo Úradu vlády SR: www.partnerskadohoda.gov.sk