Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestna skupina Červeného kríža

Na podnet obvodného lekára MUDr. Dečkova vznikla v roku 1960 v našej obci Miestna skupina Československého Červeného kríža. Prvý výbor bol štvorčlenný : p. Magdaléna Krivosudská, Emília Horváthová, Mária Formelová a Jolana Rybáriková.

Obec mala vtedy viac ako 2000 obyvateľov. Z nich sa už v roku 1961 stalo členmi MS ČSČK  250 občanov. Hlavnou úlohou organizácie bolo vtedy organizovanie začínajúceho bezpríspevkového darovania krvi. Spolupracovali sme so Spolkom hasičov, Mládežníkov, Sväzarmom a tak sa nám darilo ročne získať aj viac ako 100 bezpríspevkových darcov krvi.

Pod vedením MUDr. Dečkova pracovala aktívna skupina vyškolených dobrovoľných zdravotných pracovníčok. Táto poskytovala v obci prvú pomoc pri poraneniach a potrebe občanov. Na okresných súťažiach sme každoročne získali niektoré z popredných umiestnení. Vedúcou skupiny bola p. Júlia Takáčová. Ďalšími zdravotníčkami boli : Emília Vašková, Františka Viskupová, Mária Kosíková, Margita Hladká, Margita Viskupová, Emília Horná, Gabriela Krivosudská, Janka Vindišová, Helena Formelová.

Za odmenu všetkým členom a BDK sme organizovali návštevy divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave, spoločenské posedenia s BDK a autobusové zájazdy za krásami našej vlasti.

Po roku 1970 sa počet obyvateľov obce znížil o polovicu. Na OZS MUDr. Dečkova vystriedal MUDr. Ľubomír Balko. Spolupráca s ním a miestnou skupinou bola veľmi dobrá. Stále sme plnili požadovaný počet BDK ročne. Pribudla aj veľmi zložitá situácia osamelo žijúcich a starých spoluobčanov. Naši členovia v spolupráci s MNV a zdravotným strediskom, susedskou výpomocou veľmi pomáhali a nahlasovali akútne prípady.

Pani Magdaléna Krivosudská v roku 2004 zomrela ako 91 ročná. Činnosť organizácie ju zaujímala do poslednej chvíle života. V roku 1995 zastávala predsedu zakladajúca členka p. Jolana Rybáriková až do roku 2003, kedy zanechala prácu vo výbore zo zdravotných dôvodov / 70 rokov /. Predsedníctvo organizácie prevzala p Eva Božikvá a ostatní členovia výboru zostali nezmenení.

Aktivity, ktoré spolok mal počas 46 rokov, prevzal s plnou zodpovednosťou. Teraz má organizácia SČK 100-120 platiacich členov. V kultúrno – spoločenských aktivitách je veľmi dobrá spolupráca s COOP Jednota, ktorú v obci vedie p. Mária Hojerová.

Nový výbor MS SČK tvoria:

  1. Eva Božiková
  2. Janka Vindišová
  3. Helena Bohovičová
  4. Jana Vašková
  5. Brigita Tomšová
  6. Helena Stanková
  7. Jarmila Martinková

Všetkým, ktorí spolupracovali a spolupracujú pri plnení úloh Humanitnej a ľudskej Medzinárodnej organizácii Slovenského Červeného kríža v obci patrí srdečná vďaka!