Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Jednota dôchodcov v Bábe

Základná organizácia JDS v Bábe bola založená 27. 11. 2005. Táto organizácia má 90 členov. Spolupracuje s organizáciami v obci. Je  to MS SČK, ktorá organizuje oslavu Dňa matiek a naša organizácia sa účastňuje programom speváckeho súboru Bábčanka a básňou nášho člena Milana Ondrejku.

Október -Mesiac úcty k starším – táto oslava je celoobecná. ZO JDS v Bábe prispieva básňou, piesňami a hudbou. Oslavu organizuje a finančne dotuje Únia žien v Bábe.

ZO JDS organizuje posedenia so svojimi členmi pri príležitosti okrúhleho životného jubilea jednotlivých členov (55, 60-te výročie. Na takúto oslavu pozývame spevácky súbor od susedov – Čerdavanka z Rumanovej, Pustakerčanka z Pustých Sadov, Lužiančanka z Lužianok a Ujlačanka z Veľkého Zálužia. Početné stretnutia členov organizácie  s uvedenými súbormi  sa uskutočňujú pri predvianočnom posedení. V tomto mesiaci taktiež navštevujeme Domov dochodcov v Nitre, kde žijú naši spoluobčania.

Fašiangy – ľudové tradície, ktoré sa v našej obci v predchádzajúcich rokoch neorganizovali, boli v roku 2008 po prvý krát. Od OÚ vychádzal v sprievode spevácky súbor Bábčanka po dedine s hudbou, spevom, tancom smerom na Veľký Báb, Malý Báb, Šomod, Vršok, cez Školskú ulicu do zasadačky OÚ. Na Vršku sa pripájali ďalší občania. Hodnotili sme celý priebeh podujatia, hlavne občanov, ktorí vyzývali k vačšej aktivite.

Ku všetkým podujatiam sa pripájala i COOP Jednota a hlavne OÚ.