Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam!

Dátum: 12.06.2020
Autor: Obec Báb
Počet videní: 906
Oznam!

Oznámenie o zahájení prípravných prác „ Územného plánu obce Báb “

 

 

Obec Báb                                                                                               PSČ 951 34  Báb

                                                                                                                                                 

                                                   V Bábe dňa 12.6.2020

 

 

Oznámenie o zahájení prípravných prác

    „ Územného plánu  obce Báb “

 

Obec Báb ako obstarávateľ „ územného plánu obce „

 

oznamuje

 

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Báb, v súlade s ustanovením § 19 b/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že

boli zahájené prípravné práce ako úvodná etapa celého ďaľšieho procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie vyššie uvedenej obce.

 

            Žiadame Vás o poskytnutie informácií o podkladoch, ktoré súvisia s celým katastrálnym územím obce, a ktoré by mali byť zapracované do územnoplánovacej dokumentácie. Zároveň Vás žiadame o písomné požiadavky jednotlivých Vašich odborov a oddelení na riešenie problematík verejného záujmu a najmä o zakreslenie jestvujúcich priestorových javov do  situácie (napr. jestvujúce zariadenia vo vašej správe, ochranné pásma, jestvujúce objekty vo vašej správe, pripravované investície v území a pod.). Tieto jestvujúce javy Vás žiadame aj popísať alebo inak identifikovať.

Vaše požiadavky a informácie budú podkladom pre vypracovanie Prieskumov a rozborov obce a Zadávacieho dokumentu pre návrh ÚPNO Báb.

Požadované informácie a podkladové údaje, vrátane mena a telefónneho čísla kontaktnej osoby spôsobilej podať informácie v prípade potreby doplňujúcich informácií, zaslať na adresu obecného úradu.

Za včasnú spoluprácu vopred ďakujeme.

 

 

S pozdravom                       

 

                                            Katarína Töröková

                                                 starostka obce