Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu.

Dátum: 09.11.2020
Autor: Obec Báb
Počet videní: 1527
Zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu.

dotazník

>>>Dotazník<<<

 

Zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu

Od januára 2021 prichádza ďalšia obrovská zmena v odpadovom hospodárstve. Kuchynské bio odpady a ich povinný zber.

Zber kuchynského odpadu podlieha zákonu o odpadoch 79/2015 Z.z.

 

Platnosť od 1.1.2021

Odpad, ktorý je biologicky rozložiteľný a nemôže podľa zákona skončiť na skládke, prípadne v spaľovni, môžu špecializované firmy energeticky využiť buď v bioplynových staniciach alebo zabezpečiť jeho kompostovanie. 

Avšak v legislatíve poznáme až 3 druhy BIO odpadov :

 • zelený BIO odpad zo záhrad a parkov,
 • prepálené jedlé oleje a tuky,
 • kuchynské BIO odpady.

 Dôležité zmeny na základe novely zákona o odpadoch sa týkajú práve kuchynského odpadu. Mestá a obce od začiatku roka 2021 budú povinne vykonávať triedený zber kuchynského odpadu od občanov.

Existujú určité výnimky, na základe ktorých by sa mesto alebo obec mohlo vyhnúť tejto povinnosti.

Výnimky platné od roku 2021:

 • Obec a mesto, ktoré zabezpečí energetické zhodnocovanie kuchynského odpadu z domácností.
 • Obec a mesto, ktoré zabezpečí, že 100% domácností kompostuje svoj vlastný odpad.
 • Obec a mesto, ktoré preukáže, že so zberom má isté technické problémy.

Tretí bod znamená, že ide napríklad o ťažko prístupné historické centrá miest alebo riedko osídlené oblasti. No to nevylučuje, že túto povinnosť triediť kuchynský odpad začne po novom platiť pre približne 80% samospráv.

 

Prečo Ministerstvo životného prostredia vlastne zaviedlo túto novelu zákona o odpadoch, aby sa triedil a zhodnocoval biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti?

 • Kuchynský odpad má na našu planétu veľký negatívny vplyv, čím znečisťuje ovzdušie, pôdu, podzemné vody a pod.
 • Globálne je tento druh odpadu zodpovedný za približne 8% emisií skleníkových plynov.
 • V smetných košoch a nádobách na komunálny odpad končí 40 až 60% bioodpadu.
 • Vyhodený kuchynský odpad v smetných nádobách sa odváža na skládku, kde hnije a zapácha, pričom sa vytvára najsilnejší skleníkový plyn - metán, ktorý prispieva k neželaným klimatickým zmenám.
 • V rámci EÚ skončí v smetných košoch až 88 miliónov ton potravín ročne, čo je 170 kg na obyvateľa. Toto číslo predstavuje asi 20% celkového množstva potravín, ktoré sa vyprodukujú v EÚ.
 • Na Slovensku sa ročne vyhodí 100 kg potravinového odpadu na obyvateľa.

Hlavným cieľom triedenia kuchynského odpadu z domácnosti je ho eliminovať, ideálne úplne odstrániť zo zmesového komunálneho odpadu a zužitkovať ho na ďalšie využitie, čím bude mať nižšiu záťaž na životné prostredie, než ukladanie odpadu na skládku. Zlepšenie odpadového hospodárstva by prinieslo pozitíva v oblasti ochrany životného prostredia, klímy, ekonomiky a verejného zdravia.

graf