Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vstup do MŠ od 29.11.2021

SÚBOR
Dátum: 28.11.2021
Autor: Obec Báb
Počet videní: 261
Vstup do MŠ od 29.11.2021

usmernenie

OZNAM

Vážení rodičia, oznamujeme Vám že od pondelka 29.11.2021 je zverejnený nový Školský semafor (vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu - na základe uznesenia vlády SR a vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva).

Prevádzkové pokyny:

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Ranný filter: materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie od lekára

Rodič predkladá pri nástupe do školy na začiatku školského roka a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1). V zelených okresoch rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.

 V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ dieťa prišlo do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov.

Príloha č.1 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti: https://www.minedu.sk/data/att/21287.docx

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné v materskej a špeciálnej materskej škole.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Príloha č.1 Vyhlásenie o bezpríznakovosti Veľkosť: 25.2 kB Formát: docx Dátum: 28.11.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil.