Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poplatok za odpady

Dátum: 15.12.2021
Autor: Obec Báb
Počet videní: 2219
Poplatok za odpady

pre rok 2022

ZMENA v platení za odpady v obci Báb na rok 2022

 

Obec Báb prechádza z paušálneho poplatku za osobu, doteraz 27 €/ osoba / rok na množstevný zber.

Množstevný zber – platba za nádobu.

 

Sadzba poplatku

 Na základe §79 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku , Obec Báb ustanovuje  množstvový zber  za odpad nasledovne:

 

Cena  za jeden odvoz  TKO / vrátane manipulačného poplatku, uloženia na skládky /predstavuje:

 Nádoba 120L   =              2,934 €  

 Nádoba 240L   =              4,465 €

 Nádoba 1100L =              15,355 €

 

Príklad

120 L nádoba : 26 vývozov x 2,934 =76,29€ / rok

120 L nádoba.: 13 vývozov x 2,934= 38,15€/ rok

 

Poplatok pre poplatníka predstavuje súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov .

 

Maximálna frekvencia odvozov je stanovená na 26 odvozov ročne. 

Zákonom č. 79/2015 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zavádzajú nové pojmy a menia sa určité povinnosť pri nakladaní s odpadom (zákon o odpadoch) §2 ods. 23 Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, ktorý budeme vyvážať od 1.1.2022 nasledovne:

 Cena  za jeden odvoz  BIO predstavuje:

 Nádoba 120L   =    1,637 €

 

Príklad:

47 vývozov x 1,637 =76,95€

20 vývozov x 1,637 =32,74€

10 vývozov x 1,637 = 16,37€

 

Poplatok pre poplatníka predstavuje súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov .

Maximálna frekvencia odvozov je stanovená na 47 odvozov ročne.

Počet vyvezených nádob komunálneho odpadu za  každého poplatníka sa získavajú  z podporného softvéru, ktorým Obec disponuje a poplatník má právo k nahliadnutiu jeho zberného miesta.

Vyúčtovanie prebehne vždy po ½ roku a to v mesiaci júl za predchádzajúce mesiace a v mesiaci november za predchádzajúce mesiace.

Každý si môže zvoliť počet vývozov sám. Spravodlivý systém, kedy každý občan zaplatí za svoj odpad toľko, koľko reálne vyvezie.

 

Veríme, že tento systém sa nám osvedčí a budeme ho stále len vylepšovať.

Začíname v januári 2022.

 

                                                                                                           Katarína Mego Töröková

                                                                                                                     starostka obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.