Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Veterinárne opatrena na kontrolu chorôb zvierat

SÚBOR
Dátum: 08.01.2022
Autor: Obec Báb
Počet videní: 161
Veterinárne opatrena na kontrolu chorôb zvierat

nariadenia

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra (ďalej len „RVPS Nitra“) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.39/2007 Z. z.“)

nariaďuje

právnickým osobám:

 • Obec Veľký Báb
 • Obec Malý Báb
 • Obec Rumanová
 • Obec Rišňovce
 • Obec Alekšince
 • Obec Lukáčovce
 • Obec Lukáčovce - Tŕnie
 • Obec Zbehy - časť Andač
 • Obec Čab - časť Sila
 • Obec Nové Sady - časť Ceroviny
 • PS LULOP - Lukáčovce
 • PZ Alekšince
 • PZ Nové sady
 • PZ Zbehy
 • PS Rišňovce

fyzickým osobám :

 • Vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uvedených obciach (ďalej len „chovatelia") vykonať nasledovné

opatrenia

pri zistení a potvrdení choroby vtáčej chrípky (aviárnej influenzy), ktorá môže predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Ohnisho nákazy určené RVPS Trnava:
Chov hydiny : Hlohovec lokalita Mladý Háj
GPS : 48.388682, 17.844886

Dátum potvrdenia choroby : 31.12.2021 ŠVPÚ Zvolen č.p. 74188/2021

Ochranné pásmo vymedzené RVPS Trnava - minimálne 3 km:

RVPS Nitra vymedzuje pásmo dohľadu pre okres Nitra-

Katastrálne územia obcí:

 • Obec Veľký Báb
 • Obec Malý Báb
 • Obec Rumanová
 • Obec Rišňovce
 • Obec Alekšince
 • Obec Lukáčovce
 • Obec Lukáčovce - Tŕnie
 • Obec Zbehy - časť Andač
 • Obec Čab - časť Sila
 • Obec Nové Sady - časť Ceroviny

Za týmto účelom RVPS Nitra v pásme dohľadu - minimálne 10 km:

Nariaďuje:

 • Vykonať do 14.01.2022 súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí  v písomnej forme a tento taslať na RVPS Nitra do 17.01.2022.     

Zodpovední : obce v pásme dohľadu

 •  Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.    

Zodpovední: chovatelia v pásme dohľadu

 • Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
  a)   dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
  b)   zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
  c)    voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
  d)    bezodkladne oznámiť na RVPS Nitra (tel. 037/6536202, 0907/778 079 ) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
  -    pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
  -    pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  -    týždeimá miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
  -    akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.    

Zodpovední: chovatelia v pásme dohľadu

 •  Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.   

Zodpovední: chovatelia v pásme dohľadu

 • O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.                                                                                                                            

Zodpovední: chovatelia v pásme dohľadu

 • Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkýrn vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu - RVPS Nitra.    

Zodpovední: Poľovné združenia a obce v pásme dohľadu

 

Ďalej RVPS Nitra zakazuje:

 • Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva v uvedených obciach.     

Zodpovední: obce a chovatelia v pásme dohľadu

 • Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Nitra. (Netýka sa domácich ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.)                                                                                                           

Zodpovední: chovatelia v pásme

 • Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstieIkou, hnojom a kalom z chovov v uvedených obciach bez povolenia RVPS Nitra.                                                                             

Zodpovední: obce a chovatelia v pásme dohľadu

 • Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedených obciach.    

Zodpovední: obce a chovatelia v pásme dohľadu

 • Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom zazverenia revírov.    

Zodpovední: Poľovné združenia a obce v pásme dohľadu


Termín: do odvolania

Tieto opatrenia uvedené vo Výrokovej časti platia od jeho vydania až do odvolania.

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Opatrenie RVPS Nitra Veľkosť: 3.13 MB Formát: pdf Dátum: 8.1.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.