Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územný plán

Dátum: 10.01.2022
Autor: Obec Báb
Počet videní: 277
Územný plán

verejné prerokovanie

Obec Báb ,Obecný úrad, 465, 951 34

_­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________-___________________________________________________________________

V obci Báb 10.1.2022                                                                        Vybavuje:. Mego Töröková Katarína

                                                                                                                                Tel:0903709134

                                      

 

Vec:  Územný plán obce Báb –  Správa o hodnotení strategického dokumentu

         Oznámenie o verejnom prerokovaní 

 

Obec Báb ako obstarávateľ  Územného plánu obce /ďalej akoÚPNO/

a Správy o hodnotení strategického dokumentu  oznamuje

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Báb v súlade s ustanovením § 22 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom č.24/2006  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

že,

prerokovanie

Správy o hodnotení strategického dokumentu a územného plánu obce Báb

sa uskutoční v dňoch od 

10.01.2022 do 10.02.2022

Návrh  ÚPNO  (tu)   a Správa o hodnotení  (tu)  je k nahliadnutiu v určenej lehote v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. na Obecnom úrade v Bábe / na vývesnej tabuli OcÚ./ a na webovej stránke obce www.obecbab.sk

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k návrhu ÚPNO  jeho obstarávateľovi – obci  najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie končí.

 

Verejné prerokovanie  Správy o hodnotení strategického dokumentu  a  územného plánu sa bude konať 31.01.2022 na Obecnom úrade v Bábe

v zasadačke Obecného úradu o 10.hod. pre organizácie

a o 16.00 hod.pre občanov

 

S úctou

                                                                                               

Starostka obce

Katarína Mego Töröková

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil.