Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vstup do MŠ od 07.03.2022

SÚBOR
Dátum: 06.03.2022
Autor: Obec Báb
Počet videní: 205
Vstup do MŠ od 07.03.2022

nový Školský semafor

OZNAM

Vážení rodičia, oznamujeme Vám že od 25.02.2022 je zverejnený nový Školský semafor

https://www.minedu.sk/data/att/22323.pdf

 

Prevádzkové pokyny:

Pri ceste do/zo školy sa žiak/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je povolený po predložení „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti návštevníka“ (Príloha č. 1a). Prosíme rodičov detí, aby sa v spoločných priestoroch zdržiavali len na nevyhnutný čas – maximálne 5 minút v obmedzenom počte (najviac 2 rodičia).

Ranný filter: materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Pokyny pre rodičov:

 • Do MŠ môže nastúpiť len dieťa, ktoré neprejavuje príznaky ochorenia COVID 19 a iného akútneho ochorenia ako je zvýšená telesná teplota alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod.
 • Dieťa do/z MŠ sprevádza len jedna osoba
 • Do šatne vstupujte po jednom (+dieťa) a zdržiavajte sa tam čo najkratší čas.
 • Rodič podpíše čestné vyhlásenie o bezpríznakovosť
 • Ak dieťa 07.03.2022 do MŠ nenastúpi prosíme rodičov, aby ho odhlásili zo stravy najneskôr v nedeľu 06.03.2022 do 19:00 hod. na t. č. vedúcej ŠJ 0948 90 40 20 a materskú školu informovali o dĺžke neprítomnosti dieťaťa na t.č.037/6588118 počas prevádzky MŠ (takto postupovať aj v iné dni neprítomnosti dieťaťa v MŠ)

Povinnosti rodiča:

 • Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami, dezinfekciu rúk a dodržiavanie odstupov v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR).
 • Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).                                                                       
 • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). 
 • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné v materskej a špeciálnej materskej škole.
 • Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka alebo podozrenie za zanedbávania zdravotnej starostlivosti o dieťa/žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Rodič bezodkladne informuje MŠ o pozitivite dieťaťa alebo nariadení karantény dieťaťa ako úzkeho kontaktu (osobne, telefonicky 037/6588118, mailom: msbab@azet.sk)
 • Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu.
 • Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č. 1).

 

Prosíme rodičov, aby priebežne sledovali stránku obce Báb a fcb stránku MŠ Báb, nakoľko sa môžu informácie o prevádzke MŠ meniť v závislosti od vyvíjajúcej sa situácie.

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie od lekára

Rodič predkladá pri nástupe do školy na začiatku školského roka a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1).

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

 Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 2 možnosti:

 • poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,
 • kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Súbory na stiahnutie:

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 

Príloha č.1 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Príloha č.1a Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

Príloha č.3 Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Príloha č. 1a - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka Veľkosť: 19 kB Formát: docx Dátum: 6.3.2022
Príloha č.1 Písomné vyhlásenie o bezprí znakovosti Veľkosť: 17.9 kB Formát: docx Dátum: 6.3.2022
Príloha č.3 -Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení Veľkosť: 12.6 kB Formát: docx Dátum: 6.3.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.