Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis do MŠ

SÚBOR
Dátum: 07.04.2023
Autor: Obec Báb
Počet videní: 333
7 min. čítania
Zápis do MŠ

10. mája 2023

Materská škola, Báb 238,

 tel. č. 0905 412 480, msbab@azet.sk

 

ZÁPIS DETÍ

Riaditeľka Materskej školy, Báb 238 oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie s poldennou a celodennou výchovou a vzdelávaním v školskom roku 2023/2024 sa uskutoční dňa: 

     10.mája 2023 v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. v budove ZŠ, Báb 225, vstup cez hlavný vchod, miestnosť vpravo.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

-   osobne

-   poštou: MŠ Báb 238, 951 34 Báb

-  e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu materskej školy: msbab@azet.sk ,

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a ak je potrebné aj čestné vyhlásenie k zadováženiu podpisu druhého zákonného zástupcu (príloha č.1) a písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní (príloha č.2).

 Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní: 

  • pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 je   predprimárne vzdelávanie povinné  podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v spádovej obci.
  • žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia

Podmienky prijímania detí do MŠ v Bábe:

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

  1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t. j. deti, ktoré do 31.augusta 2023 dovŕšia 5 rokov veku a majú trvalý pobyt v spádovej oblasti – v obci Báb
  2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a majú trvalý pobyt v spádovej obci Báb
  3. deti ktoré budú plniť predčasné povinné predprimárne vzdelávanie a majú trvalý pobyt v spádovej obci Báb
  4. ostatné: v prípade zvýšeného záujmu budú na celodennú výchovu a vzdelávanie prednostne prijímané deti na základe týchto kritérií :

                                       - deti, podľa veku (5,4,3)

Nevyhnutnou podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je, aby dieťa malo osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a je primerane samostatné (nemá plienky, samostatne je lyžicou, pije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa).

 

K zápisu je potrebné priniesť:

                                     - žiadosť podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami s potvrdením detského lekára o zdravotnom stave a spôsobilosti dieťaťa, poprípade čestné vyhlásenie k zadováženiu podpisu druhého zákonného zástupcu (príloha č.1) a písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní (príloha č.2).

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydáva riaditeľstvo školy do 30. júna 2023.

 

                                                                                           Martina Valová

                                                                                            Riaditeľka MŠ

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
tlaciva-k-ziadosti Veľkosť: 124.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.4.2023
ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms Veľkosť: 173.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.4.2023