Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do Národnej Rady SR

SÚBOR
Dátum: 11.06.2023
Autor: Obec Báb
Počet videní: 224
4 min. čítania
Voľby do Národnej Rady SR

30.09.2023

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.


II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu
ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.


III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je

  •  výkon trestu odňatia slobody,
  •  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  •  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

  • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
  • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
  • Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

V
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
  Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz


VI

Voľba poštou

    Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.

  Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta

* * *

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
www.minv.sk/?volby-nrsr

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Volebný okrsok Báb Veľkosť: 52.9 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2023
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní Veľkosť: 377.7 kB Formát: pdf Dátum: 10.7.2023
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie HP Veľkosť: 377.8 kB Formát: pdf Dátum: 10.7.2023