Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka

SÚBOR
Dátum: 31.10.2023
Autor: Obec Báb
Počet videní: 337
2 min. čítania
Pozvánka

Pozemkové spoločenstvo

POZVÁNKA


na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Veľký Báb, so sídlom Dúbravská cesta
3484/9, 841 04 Bratislava, ktoré sa uskutoční dňa 07.12.2023 (štvrtok) o 9:00 hod. v budove
Ústavu informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava, 4. poschodie, č. dverí 455.


Prezentácia zúčastnených bude prebiehať od 08:30 do 09:00 hod.


Program valného zhromaždenia:


1.   Otvorenie
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, mandátovej komisie
3.   Správa mandátovej komisie
4.   Schválenie programu
5.   Oboznámenie členov so zámerom užívania časti spoločnej nehnuteľnosti, jej oddelení a
      prevode
6.   Diskusia
7.   Schválenie dokumentov
8.   Návrh a schválenie uznesení valného zhromaždenia
9.   Záver


Poučenie:
Pri prezentácii predložte platný občiansky preukaz. Ak ste dedičom spoluvlastníka pozemku
v katastrálnom území Veľký Báb, obec Báb, okres Nitra zapísaného na liste vlastníctva č. 2337
ako parc. E KN č. 101 – lesný pozemok o výmere 11323 m2 alebo ste novým spoluvlastníkom
z iného právneho titulu a vlastníctvo nebolo ešte zapísané v katastri nehnuteľností, prineste
kópiu relevantného dokladu. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia, je
možné splnomocniť inú osobu, aby sa za vás zúčastnila. Splnomocnenie je prílohou tejto
pozvánky a nemusí byť úradne overené. Splnomocnenie si splnomocnenec prinesie so sebou
na valné zhromaždenie.

V prípade otázok môžete kontaktovať predsedu spoločenstva p. Lipára na tel. č.: 0907 108 844

Pozvánka aj so splnomocnením je zverejnená na web stránke obce Báb www.obecbab.sk a na
úradnej tabuli obce Báb.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
pozvánka2 Veľkosť: 179.9 kB Formát: pdf Dátum: 31.10.2023