Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis detí do MŠ

SÚBOR
Dátum: 16.04.2024
Autor: Obec Báb
Počet videní: 660
8 min. čítania
Zápis detí do MŠ

14.mája 2024

Materská škola, Báb 238,

 tel. č. 0905 412 480, msbab@azet.sk

 

ZÁPIS DETÍ

 

Riaditeľka Materskej školy, Báb 238 oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie s poldennou a celodennou výchovou a vzdelávaním v školskom roku 2024/2025 sa uskutoční dňa: 

 

     14.mája 2024 v čase od 10:00 hod. do 16:00 hod. v MŠ, Báb 238

 

-   osobne v MŠ, Báb 238

-   poštou: MŠ, Báb 238, 951 34 Báb

- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu materskej školy: msbab@azet.sk,

- elektronicky

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a ak je potrebné aj čestné vyhlásenie k zadováženiu podpisu druhého zákonného zástupcu (príloha č.1) a písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní (príloha č.2).

 Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní: 

  • pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 je   predprimárne vzdelávanie povinné  podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v spádovej obci.
  • žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia

Podmienky prijímania detí do MŠ v Bábe:

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

  1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t. j. deti, ktoré do 31.augusta 2024 dovŕšia 5 rokov veku
  2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
  3. deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta 2024
  4. ostatné: v prípade zvýšeného záujmu budú na celodennú výchovu

a vzdelávanie prednostne prijímané deti na základe týchto kritérií :

                                       - deti podľa veku (5,4,3roky,),

                                       - deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ Báb

                                       - deti s trvalým pobytom v obci Báb

                                       - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,                                                        

                                       - deti zamestnaných rodičov,

                                       - výnimočne sa prijímajú deti od dovŕšenia dvoch rokov

                                      

K zápisu je potrebné priniesť:

- žiadosť podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami a s potvrdením detského lekára o zdravotnom stave a spôsobilosti dieťaťa, poprípade čestné vyhlásenie k zadováženiu podpisu druhého zákonného zástupcu (príloha č.1) a písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní (príloha č.2).

- ak ide so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné k žiadosti doložiť  vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydáva riaditeľstvo školy do 30. júna 2024.

 

 

                                                                                      Martina Valová

                                                                                       Riaditeľka MŠ

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Prílohy č.1 a č.2
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 28 kB Formát: docx Dátum: 16.4.2024
Žiadost-o-prijatie-dieťaťa-do-mš
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 39 kB Formát: odt Dátum: 16.4.2024
Žiadosť o pokračovanie v plnenení PPV
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru Žiadosť o pokračovanie v plnenení PPV (DOC)
Veľkosť: 21.4 kB Formát: pdf Dátum: 18.4.2024