Obec Báb
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

 

Názov organizácie: Obec Báb

Sídlo: Báb 465, 951 34 Báb

IČO: 00307742

DIČ: 2020408643

Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.

IBAN: SK15 5600 0000 0008 1521 1001

 

 

Štatutárny zástupca: Katarína Töröková, starosta obce

Telefón: 037/658 81 21

WEB: www.obecbab.sk

 

 

Obec Báb je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným Zákonom o VO.

Proces verejného obstarávania je podrobnejšie upravený internou smernicou o postupe pri verejnom obstarávaní.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
smernica o verejnom obstarávaní Báb 860.1 kB pdf 17.6.2019