Obec Báb

Obec

podklad obec

Obec leží v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny 19 km od Nitry. Chotár je sprašová pahorkatina na úbočiach dolinky juhovýchodne od obce s menšími dubovými a hrabovými lesíkmi, inde je odlesnený. Má prevažne hnedozemné pôdy.
Nadmorská výška stred 150   v chotári je 132 – 192 m.n.m.
Rozloha 20,09 km2 (2 009 ha)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Báb na obdobie rokov 2016 - 2023.