Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Paušálna sadzba za domácnosť za odpad.

Vyriešený
Prijatý: 14.01.2023
Zodpovedaný: 18.01.2023
Autor: Ľudmila Užíková
Zodpovedal: Katarína Töröková

Podnet:

Paušálna sadzba za domácnosť za odpad. Cena za uskladnené množstvo odpadu zo zberného dvora - každá domácnosť má pridelenú odpadovú kartu obce Báb. Je potrebné zaviesť, tak ako je to aj v iných obciach a mestách evidenciu fyzických osôb, ktoré uskladňujú odpad na zbernom dvore. Podľa množstva a ceny odpadovej spoloč-nosti stanoviť poplatok za tento odpad. Cena za uskladnený odpad z cintorínov je neopodstatnená, nakoľko každý majiteľ hrobového miesta platí poplatok za hrobové miesto obci. Tento poplatok pokrýva predovšetkým predovšetkým náklady na kosenie, odvoz a likvidáciu cintorínskeho odpadu, údržbu zelene, dodávku úžitkovej vody a v zime údržbu chodníkov. Obec nemôže vyberať poplatok, ktorý už je zaplatený a ako prídu k tomu domácnosti, ktoré nemajú žiadne hrobové miesta v obci. Cena za drvenie biologického odpadu zo zberného dvora stanoviť poplatok a podľa evidencie fyzických osôb za použitia odpadovej karty spoplatniť osoby, ktoré ho uskladňujú na zbernom dvore. Paušálna sadzba vo výške 12€ na domácnosť nemá opodstatnenie a je potrebné pristúpiť k spoplatneniu tých domácnosti, ktoré využívajú služby zberného dvora ako je to v prevažnej väčšine obcí a miest a niekde je to aj bez poplatku.
V tejto ťažkej situácii, keď inflácia zdvíha ceny potravín a energií v obci, kde prevažujú obyvatelia v dôchodcovskom veku a mladé rodiny s malými deťmi umelo zaťažujete ich rozpočty. Obec úspornými opatreniami dokáže sama pokryť tieto náklady.


Odpoveď:

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.

VZN obce, resp. návrh každého VZN, ktoré sa prerokováva na obecnom zastupiteľstva, je možné pripomienkovať počas pripomienkovacieho konania pred rokovaním OZ.

V tomto prípade Vám odporúčame sledovať webovú stránku obce , kde sa zverejňujú všetky návrh VZN.

Výška poplatku, ktorá je stanovená na rok 2023 sa nemôže v priebehu roka meniť.

Vaša pripomienka môže byť predložená pri tvorbe nového VZN.

s pozdravom

K.M.Toroková

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.