RSS Obec Báb http://obecbab.sk RSS kanál obce Obec Báb sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Ako zatočiť s odpadom http://obecbab.sk/novinka/26589/n 26589 ktorý vznikne počas sviatkov http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/envi-geos_nadoby-obrazok_8017f5_md_a6d786_md_a14fae_md_a4e3a2_md_f90e07_sm.jpg Mikuláš http://obecbab.sk/novinka/26552/n 26552 oznam http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/mikulas_2021_obr_bbf261_sm.jpg Vstup do MŠ od 29.11.2021 http://obecbab.sk/novinka/26450/n 26450 usmernenie http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/materskaskola2021_2_364fea_md_e879fd_md_7796f4_md_5553a6_md_ff93a2_md_4a2447_md_5f4936_sm.jpg Čo kam patrí? http://obecbab.sk/novinka/26302/n 26302 triedenie odpadu http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/envi-geos_nadoby-obrazok_8017f5_md_a6d786_md_a14fae_md_a4e3a2_sm.jpg Zatvorené zberné dvory! http://obecbab.sk/novinka/26245/n 26245 december 2021 - január 2022 http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/skips_fb67d3_md_ca744d_sm.jpg Zmena termínu zasadanutia obecného zastupiteľstva! http://obecbab.sk/novinka/26246/n 26246 15.12.2021 http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/rectangle-negotiation-table-large-conference-room-furniture_0b2dd2_md_761252_md_62b44d_md_5f1356_md_26da12_md_b18ba9_md_74e80b_md_639141_md_7d9a4f_md_14eb10_md_715c09_md_199416_sm.jpg Upozornenie http://obecbab.sk/novinka/26046/n 26046 orez a výrub stromov http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/orez-drevin_427d76_sm.jpg Vstup do MŠ od 1.11.2021 http://obecbab.sk/novinka/25696/n 25696 usmernenie http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/materskaskola2021_2_364fea_md_e879fd_md_8b1484_sm.jpg Úhrada školného http://obecbab.sk/novinka/25697/n 25697 oznam http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/materskaskola2021_2_364fea_md_e879fd_md_8b1484_md_7a37e0_sm.jpg Návrh územného plánu http://obecbab.sk/novinka/25652/n 25652 nahliadnutie http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/podklad_kataster_2efd3a_md_d7525f_sm.jpg