RSS Obec Báb http://obecbab.sk RSS kanál obce Obec Báb sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Bábsky jarmok http://obecbab.sk/sprava/23633/n 23633 31.7.2021 http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/1e0a8311_b3937a_sm.jpg COVID-19 http://obecbab.sk/sprava/10328/n 10328 OPATRENIA V SR! http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2020/covid-19_f4bbb4_sm.jpg Zoznam MOM v Nitre http://obecbab.sk/sprava/23201/n 23201 Od 1. júla 2021 http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/emerging_testing_technologies_offer_potentially_s_3d4b46_md_d1e426_md_8e15a4_md_530155_sm.jpg Dotácia na stravu http://obecbab.sk/sprava/23204/n 23204 školský rok 2021-2022 http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/361589593_614512_sm.jpg Okresné Riaditeľstvo Hasičského Zboru http://obecbab.sk/sprava/23101/n 23101 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/5b4fb3ff18b68image_96004d_md_bc8866_md_bd401e_sm.jpg Štatistický Úrad Slovenskej Republiky http://obecbab.sk/sprava/23103/n 23103 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/photo1_9f7f1a_md_4e3093_md_33de2c_sm.jpg BORINKA -ALZHEIMERCENTRUM http://obecbab.sk/sprava/22414/n 22414 Služby http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/dochodca-ruky-penzia_f5492a_sm.jpg Vstup do MŠ http://obecbab.sk/sprava/22135/n 22135 Oznam pre zákonných zástupcov http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/oznam_9285d1_sm.jpg Dom seniorov Machulince http://obecbab.sk/sprava/21633/n 21633 umiestnenie klientov http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/istockphoto-950996172-612x612_d8e4ad_sm.jpg Správne triedenie odpadu http://obecbab.sk/sprava/21635/n 21635 zvukové spoty http://obecbab.sk/data/news/obecbab.sk/2021/envi-geos_nadoby-obrazok_8017f5_md_a6d786_md_a14fae_sm.jpg