Obec Báb
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zápis detí

Zápis detí
na predprimárne vzdelávanie

Materská škola, Báb 238, 951 34, tel. č. 037/65 88 118, msbab@azet.sk

 

ZÁPIS DETÍ

 

Riaditeľka Materskej školy v Bábe oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie s poldennou a celodennou výchovou a vzdelávaním v školskom roku 2020/2021 sa uskutoční dňa: 

 

    13.mája 2020 v čase od 10:30 hod. do 16:00 hod. v budove MŠ.

 

Žiadosti na prijatie dieťaťa si rodičia vyzdvihnú v materskej škole

od 6:30 do 16:00 hod.  alebo na stránke obce ešte pred zápisom.

 

 

Podmienky prijímania detí do MŠ v Bábe:

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

 

  1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  3. deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
  4. ostatné: v prípade zvýšeného záujmu budú na celodennú výchovu

a vzdelávanie prednostne prijímané deti na základe týchto kritérií :

                                       - deti, ktoré do 31.augusta príslušného kalendárneho roka dovŕšili 3 roky života (5,4,3roky,),

                                       - deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ Báb

                                       - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,                                                        

                                       - deti zamestnaných rodičov,

                                       - deti s trvalým pobytom v Bábe,...

                                            

K zápisu je potrebné priniesť:

            - žiadosť s potvrdením detského lekára o zdravotnom stave

               a spôsobilosti dieťaťa

            - rodný list dieťaťa

            - preukaz poistenca

 

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydáva riaditeľstvo školy v mesiaci jún až júl.

 

                                                                                      Martina Valová

                                                                                       Riaditeľka MŠ

 

 

Materská škola, Báb 238

 

 

Pedagogická rada pri MŠ Báb 238

V Bábe dňa 9.3.2020

 

 

Podmienky prijímania detí do MŠ v Bábe na poldennú a celodennú výchovu a vzdelávanie v školskom roku 2020/2021 schválené pedagogickou radou:

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

 

  1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  3. deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

     4.ostatné: v prípade zvýšeného záujmu budú na celodennú výchovu

     a vzdelávanie prednostne prijímané: deti, ktoré do 31.augusta príslušného 

     kalendárneho roka dovŕšili 3 roky života (5,4,3roky,),

                                            deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ Báb,

                                            deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,

                                            deti zamestnaných rodičov,

                                            deti s trvalým pobytom v Bábe,...

 

 

Členovia pedagogickej rady: DanielaToroková.................................................

                                            

                                          Libuša Ďuračková................................................

 

                                          Ing. Katarína Muziková.......................................

                                             

                                          Martina Valová...................................................

                                  

 

 Martina Valová

  riaditeľka MŠ

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 24 kB doc 9.3.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.