Obec Báb
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznam!

Oznam!
Rozhodnutie Krízového štábu Obce Báb.

 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva SR a po dôkladnom zvážení Krízového štábu obce Báb, riaditeľky ZŠ a riaditeľky MŠ,  bude naša Základná škola a Materská škola otvorená   za dodržania prísnych epidemiologických opatrení a vykonávaním ranného filtra. 

od 8.2.2021 pre:

  • všetky deti v materskej škole,
  • všetkých žiakov 1.-4.ročníka základnej školy,

V plnej prevádzke bude školský klub detí aj školská jedáleň. Ostatní žiaci 5.-9.ročníka  pokračujú v dištančnom vzdelávaní (z domu).

Prosíme rodičov, aby sledovali Edupage svojich detí, kde im budú zaslané informácie a potrebné tlačivá, ktoré treba v pondelok pri nástupe detí do Základnej školy na I. – prvý stupeň priniesť. Rodičia detí, ktorí prinesú svoje dieťa do Materskej školy nájdu tlačivá na našej webovej stránke.

S úctou

Starostka obce    Katarína Töröková