Obec Báb
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Oznam!

Oznam!
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obec Báb v zmysle § 11 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá obec oznamuje verejnosti zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 27.11.2019.

Uvedený strategický dokument a návrh strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je zverejnený na  webovej stránke

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.