Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam!

Dátum: 30.08.2021
Autor: Obec Báb
Počet videní: 1862
Oznam!

UPOZORNENIE

V obci bolo zistené nelegálne vypúšťanie obsahu žúmp.

Upozornenie na nepovolené a nezákonné nakladanie s odpadovými vodami

 

Obec Báb, upozorňuje všetkých občanov na ZÁKAZ vypúšťania splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd (pozemky, záhrady, poľnohospodárska alebo lesná pôda, vodné toky, dažďové kanalizácie).

V prípade porušenia tohto zákazu, bude obec postupovať vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými vodami !

Chceme Vás upozorniť, že vypúšťanie splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd je zakázané, a že takýmto konaním je porušovaný zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Zákon zakazuje vypúšťať obsah žúmp do podzemných a povrchových vôd (§ 36 ods. 15).

Povinnosťou každého občana je odpadové vody zo žumpy zneškodňovať – vyvážať oprávnenou osobou do čistiarne odpadových vôd.

        Priestupku na úseku ochrany vôd  sa dopustí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním. Za uvedený priestupok  možno uložiť pokutu podľa § 77 ods. 1 písm. b zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v z. n. p. do výšky 100 eur. 

Týmto Vás chceme upozorniť, že ak bude zistené takéto vypúšťanie obsahu žúmp do podzemných a povrchových vôd, bude podaný podnet na  Okresný úrad v Nitre– odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý prejednáva, rieši priestupky a správne delikty.

Zároveň vyzývame občanov, aby si zabezpečovali vývoz žúmp oprávnenými organizáciami, alebo oprávnenými osobami.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.