Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materská škola

podklad materská škola

 

Prvá materská škola v Bábe bola slávnostne otvorená 1. júna 1964. Nachádzala sa v budove, staršími obyvateľmi zvanej „Na Bohovičovom“, v časti Veľký Báb pre 32 detí s celodennou starostlivosťou. Zriadilo ju miestne JRD. Prvými zamestnancami MŠ boli p. Jolana Rybáriková (učiteľka) a p. Mária Blahová (upratovačka). 1. septembra 1964 na miesto riaditeľky MŠ nastúpila p. Magdaléna Matušicová.

V školskom roku 1972/1973 sa MŠ presťahovala do budovy ZDŠ. V tom čase ju navštevovalo 30 detí.
Veľkým medzníkom predškolského vzdelávania v obci Báb bol školský rok 1989/90, kedy sa materská škola presťahovala do samostatnej budovy (bývalá administratívna budova JRD) a sídli tu až dodnes.

 

Súčasnosť materskej školy

Materská škola v Bábe je dvojtriedna a poskytuje predprimárne vzdelávanie s poldennou a celodennou výchovou a vzdelávaním deťom vo veku spravidla od 3 do 6 rokov a deťom s odloženým plnením povinného primárneho vzdelávania. Zriaďovateľom MŠ je obec Báb, pod ktorej správu prešla v roku 2002.

V decembri 2023 bola dokončená nadstavba MŠ a v súčasnosti sa tešíme z nových priestorov. V  mesiacoch apríl a máj nás čaká ešte doplnenie zadného školského dvora o novú dopadovú hraciu plochu.

Edukačná činnosť v materskej škole sa riadi Školským zákonom, Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie a vypracovaným Školským vzdelávacím programom "Poďme spolu na výlet", ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu.

Spolupracujeme so ZŠ Báb, miestnymi spolkami, CPP v Nitre, Dopravnou políciou v Nitre,.....

 

Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 hod.

 

Personálne obsadenie MŠ

Pedagogickí zamestnanci:

  • Martina Valová - riaditeľka MŠ
  • Libuša Ďuračková
  • Ing. Katarína Muziková
  • Daniela Voleková
  • Mgr. Gabriela Sika Ferleťáková

Nepedagogickí zamestnanci:

  •  Ladislava Uhríková

Kontakt:

Martina Valová, riaditeľka MŠ   0905 412 480