Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materská škola

podklad materská škola

Prevádzka Materskej školy, Báb 238 je v súčasnosti z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác (nadstavby MŠ) presťahovaná do budovy Základnej školy, Báb 225.

Kontakty:  ZŠ: 037/6588 234

                   Valová Martina, riaditeľka MŠ: 0905 412 480

                   Opoldová Gabriela, vedúca ŠJ: 0948 90 40 20

 

Prvá materská škola v Bábe bola slávnostne otvorená 1. júna 1964. Nachádzala sa v budove, staršími obyvateľmi zvanej „Na Bohovičovom“, v časti Veľký Báb pre 32 detí s celodennou starostlivosťou. Zriadilo ju miestne JRD. Prvými zamestnancami MŠ boli p. Jolana Rybáriková (učiteľka) a p. Mária Blahová (upratovačka). 1. septembra 1964 na miesto riaditeľky MŠ nastúpila p. Magdaléna Matušicová.

V školskom roku 1972/1973 sa MŠ presťahovala do budovy ZDŠ. V tom čase ju navštevovalo 30 detí.
Veľkým medzníkom predškolského vzdelávania v obci Báb bol školský rok 1989/90, kedy sa materská škola presťahovala do samostatnej budovy (bývalá administratívna budova JRD) a sídli tu až dodnes.

 

Súčasnosť materskej školy

Materská škola v Bábe je dvojtriedna a poskytuje predprimárne vzdelávanie s poldennou a celodennou výchovou a vzdelávaním deťom vo veku spravidla od 3 do 6 rokov a deťom s odloženým plnením povinného primárneho vzdelávania. Zriaďovateľom MŠ je obec Báb, pod ktorej správu prešla v roku 2002.

 

Personálne obsadenie MŠ od začiatkov MŠ po súčasnosť

Pedagogickí zamestnanci:

  • Martina Valová - riaditeľka MŠ
  • Libuša Ďuračková
  • Ing. Katarína Muziková
  • Daniela Voleková

Nepedagogickí zamestnanci:

  •  Ladislava Uhríková