Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

U P O Z O R N E N I E

Dátum: 28.09.2023
Autor: Obec Báb
Počet videní: 983
2 min. čítania
U P O Z O R N E N I E

parkovanie na chodníku

U P O Z O R N E N I E
n a    p a r k o v a n i e    n a    c h o d n í k u

o d 1 . 1 0 . 2 0 2 3


Od 1.10.2023 je celoplošný zákaz parkovania motorového vozidla na
chodníku.


Povolené parkovanie na chodníku musí byť výslovne povolené dopravným značením!
Pri parkovaní na chodníku od 1. októbra 2023 podľa zákona bude možné za priestupok nedovoleného parkovania na chodníku uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 50 € a v správnom konaní až do výšky 100 €. Ďalšou možnosťou je uplatnenie takzvanej objektívnej zodpovednosti, kedy môže majiteľovi prísť pokuta vo výške 78 €.
Vyššie uvedené upravuje § 143k zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, ktorý znie: „Do 30. septembra 2023 možno mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg
na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.“