Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - strategický dokument

Dátum: 17.10.2023
Autor: Katarína Töröková
Počet videní: 684
2 min. čítania
Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - strategický dokument

Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja -
aktualizácia

Informácia pre verejnosť
Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom
dokumente „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja -
aktualizácia“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

e-mail:
marianna.hradnanska@minv.sk
telefón: 037/6549391

Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia SR:

www. enviroportal.sk v časti EIA/SEA

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príslušný orgán
zverejňuje nasledovné oznámenie:

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu
o strategickom dokumente „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho
samosprávneho kraja - aktualizácia“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín
konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalny-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja-

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.