Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja 2021-2025

Dátum: 18.01.2024
Autor: Obec Báb
Počet videní: 849
3 min. čítania
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja 2021-2025

zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

OZNAM

                      

Vec: Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025

          – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

 

        Obstarávateľ, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie,  oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP, podľa § 9, ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP - správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu ,, Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025“

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu ,, Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025“, je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025

          Do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu

,, Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025“, môžete nahliadnuť, robiť si výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady robiť kópie, v úradných hodinách, na Okresnom úrade v Nitre, odbor starostlivosti o životné prostredie, v pracovných dňoch počas úradných hodín, po dobu 21 dní od doručenia.

 

 

                                                                                           Katarína Mego Töröková

                                                                                                   starostka obce

 

V Bábe dňa 17.01.2024