Knižnica

podklad knižnica

Vznik prvej knižnice v obci Báb sa datuje rokom 1950 – 1952. Zriaďovateľom ľudovej knižnice bol Miestny národný výbor v Bábe. Funkciu prvého knihovníka vykonával pán František Bohovič, ktorý bol zároveň učiteľom na tunajšej základnej škole, kde bola umiestnená aj ľudová knižnica.

Knihovníci:

  • Rok 1950 p. F. Bohovič
  • Rok 1970 p. V. Matušica
  • Rok 1982 p. H. Krajinčáková
  • Rok 1986 p. Z. Bírová
  • Rok 1991 p. D. Toroková
  • Od roku 1997 je knihovníčkou p. E. Blašková.

V tom období bola knižnica umiestnená v kultúrnom dome. Koncom 90 – tych rokov prišlo okrem iných zmien aj k názvu knižnice a to na obecnú knižnicu Báb. Posledné premiestnenie sa uskutočnilo v roku 2004 do nových priestorov na obecný úrad.

Knižničný fond je voľne prístupný, rozdelený podľa tematických skupín. Tvorí ho literatúra krásna, náučná, odborná pre deti a dospelých. V súčasnosti sa nachádza v našej knižnici 3645 zv. kníh. Obnova knižničného fondu sa realizuje prostredníctvom nákupu nových kníh. V roku 2008 bola vyčlenená čiastka 20000 Sk.

Knižnica poskytuje svoje služby širokej čitateľskej verejnosti.

Je otvorená:

  • pondelok         14:00 - 16:00 hod.
  • streda              16:00 - 18:00 hod.

 

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.