Obec Báb
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Materská škola

podklad materská škola

Prvá materská škola v Bábe bola slávnostne otvorená 1. júna 1964. Nachádzala sa v budove, staršími obyvateľmi zvanej „Na Bohovičovom“, v časti Veľký Báb pre 32 detí s celodennou starostlivosťou. Zriadilo ju miestne JRD. Prvými zamestnancami MŠ boli p. Jolana Rybáriková (učiteľka) a p. Mária Blahová (upratovačka). 1. septembra 1964 na miesto riaditeľky MŠ nastúpila p. Magdaléna Matušicová.

V školskom roku 1972/1973 sa MŠ presťahovala do budovy ZDŠ. V tom čase ju navštevovalo 30 detí.
Veľkým medzníkom predškolského vzdelávania v obci Báb bol školský rok 1989/90, kedy sa materská škola presťahovala do samostatnej budovy (bývalá administratívna budova JRD) a sídli tu až dodnes.

 

Súčasnosť materskej školy

Materská škola v Bábe je jednotriedna a poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Zriaďovateľom MŠ je obec Báb, pod ktorej správu prešla v roku 2002.

 

Personálne obsadenie MŠ od začiatkov MŠ po súčasnosť

Pedagogickí zamestnanci:

 • pani Rybáriková Jolana
 • Matušicová Magdaléna
 • Červeňová Alena
 • Mikulášová Tatiana
 • Toroková Daniela
 • Futasová Andrea
 • Paceltová Adela
 • Popíková Ingrid
 • Némethová Adriana
 • Valová Martina
 • Ďuračková Libuša
 • Ingerová Marta

Nepedagogickí zamestnanci:

 • pani Blahová Mária
 • Domaracká Marta
 • Bakayová Valéria
 • Uhríková Ladislava